El nostre despatx d'advocats a Mallorca comprèn la complexitat i la importància d'atendre les necessitats específiques de les famílies amb grans patrimonis. Per això, oferim serveis jurídics integrals i personalitzats en l'àmbit del Family Office, enfocant-nos a garantir la protecció, preservació i creixement del patrimoni familiar al llarg de generacions. El nostre serveis en aquest àmbit inclouen:

 

  • Planificació i estratègies legals patrimonials: Brindem assessorament en l'elaboració de plans patrimonials sòlids, tenint en compte aspectes com la successió, l'estructuració d'actius i les estratègies fiscals, amb la finalitat d'assegurar una gestió eficient del patrimoni i el seu traspàs a futures generacions.

 

  • Serveis jurídics en la gestió d'actius: Oferim suport legal en l'administració de les carteres d'actius familiars, com a propietats immobiliàries, inversions financeres i participacions empresarials, a fi de garantir la seva protecció i maximitzar el seu valor.

 

  • Assessoria fiscal a nivell nacional i internacional: Ens encarreguem de garantir que les famílies compleixin amb les seves obligacions fiscals i, al mateix temps, aprofitin les oportunitats legals per a optimitzar la seva càrrega fiscal tant a nivell nacional com internacional.

 

  • Serveis jurídics en governança familiar i resolució de conflictes: Ajudem a establir i enfortir sistemes de governança familiar, assegurant una comunicació efectiva, la presa de decisions informades i la resolució de conflictes entre els membres de la família.

 

  • Assessorament legal en iniciatives filantròpiques i responsabilitat social: Brindem suport jurídic en la creació i gestió de projectes filantròpics i de responsabilitat social, incloent-hi la creació de fundacions i la implementació d'iniciatives amb impacte social i mediambiental.

 

  • Coordinació amb altres professionals i serveis: El nostre equip d'experts en Family Office treballa de manera coordinada amb altres professionals i serveis, com a gestors de patrimoni, banquers privats, auditors i assessors fiscals, assegurant una gestió integral, independent i coherent del patrimoni familiar.

 

Els nostres serveis jurídics integrals en l'àmbit del Family Office brinden a les famílies la tranquil·litat de saber que els seus interessos patrimonials estan protegits i gestionats de manera eficient, permetent-los centrar-se en els seus objectius personals i familiars.

TOP